Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Canlılarda Beslenme (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Canlılarda Beslenme
TESTİN ADI:Canlılarda Beslenme
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Canlılarda Beslenme Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Mantarlar ve böcekçil bitkiler;
I. Fotosentez yapma
II. Dışarıdan organik besin alma
III. Protein sentezleme
IV. Topraktan su ve mineral alma

olaylarından hangilerini ortak olarak gerçekleştirir?CEVAP
D

2) Aşağıda beslenme şekilleri ile ilgili şema verilmiştir.Uygun canlıların şemaya yerleştirilmesi istendiğinde seçeneklerden hangisi yanlış olur?CEVAP
B

3) Aynı ekosistemde bulunan;
I. kedi,
II. fare,
III. insan,
IV. bira mayası,
V. kene

canlılarından heteretrof ve ototrof beslenenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

4) Böcekçil bitkiler;
I. kükürt,
II. azot,
III. su,
IV. fosfor

maddelerinin hangileri bakımından fakir topraklarda yaşarlar?CEVAP
A

5) Holozoik beslenen canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

6) Ototrof beslenen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

7) Aşağıda verilen canlılardan,
a. Karayosunu
b. Çiyan
c. Cin saçı
d. Mantar
e. Karınca
f. Gül

hangileri sadece ototrof beslenme gösterir?CEVAP
B

8) Bir ekosistemde orman diplerinde yaşayan saprofitler ağaçlardan düşen yaprakları ve ölü hayvan atıklarını hücre dışı sindirim yaparak ayrıştırır.

Buna göre ayrışma işlemi sırasında;
I. kitin,
II. selüloz,
III. glikojen,
IV. nişasta

verilen polisakkaritlerden hangilerinin hidroliz edilmesi beklenir?CEVAP
E

9) Böcekçil bitki ve çam ağacı için;
I. kloroplast organeli bulundurmak,
II. hücre dışı sindirim yapmak,
III. hem ototrof hem heterotrof beslemek

verilenlerden hangileri ortaktır?CEVAP
A

10) Bitkiler ekosistemin üretici basamağında yer almasına rağmen bazı türleri kök sistemine bazı türleri de klorofil ve kök sistemine sahip değildir.

Buna göre aşağıda K, L ve M bitkileri ile ilgili tablo verilmiştir.Tabloda belirtilen özellikler incelendiğinde;
I. K bitkisi böcekçil bitkidir.
II. M bitkisi heterofrof beslenir.
III. L bitkisi K ve M’den daha gelişmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
C

11) Canlılarda görülen beslenme şekillerinin bazıları aşağıda örneklerle belirtilmiştir.
I. Otçul beslenen inek
II. Saprotif beslenen mantar
III: Holozik beslenen fare
IV. Ototrof beslenen fasulye

Buna göre örneklendirilmiş beslenme şekillerinden hangilerine sahip canlılarda organik moleküller diğer canlılar üzerinden hazır olarak alınır?CEVAP
D

12)
I. Fotoototrof canlılar
II. Omnivor canlılar
III. Kemoototrof canlılar
IV. Otçul canlılar

Yukarıda beslenme şekilleri verilen canlılardan hangileri hücrelerinde ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde üretimi yapabilir?CEVAP
A