Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Ekosistem Bileşenleri (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10.SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Ekosistem Bileşenleri
TESTİN ADI:Ekosistem Bileşenleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ekosistem Bileşenleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ekosistemler ile ilgili,
I. Canlı ve cansız öğeler bir arada bulunur.
II. Ekosistemde yer alan canlılar arasında madde ve enerji akışı vardır.
III. Cansız etmenler canlı sayısını etkiler.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Ekolojik organizasyona göre;
I. Beyşehir Gölü’ndeki aynalı sazan balıkları
II. Şanlıurfa Suruç’taki kelaynak kuşları
III. Sahra Çölü’ndeki yılanlar

yukarıda verilenlerden hangileri komünite örneğidir?CEVAP
C

3) Aşağıdaki şekilde ekolojik terimler büyüklük bakımından sıralanmıştır.Buna göre,
I. X, belirli bir bölgede yaşayan tüm popülasyonların oluşturduğu komünitedir.
II. Y, belli bir bölgede yaşayan canlılar ve cansız çevreden oluşan biyosferdir.
III. Z, yeryüzündeki canlıların yaşadığı tabaka olan ekosistemdir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

4) Avlanmanın serbest olduğu dönemde balıkçıların Karadeniz’den avladıkları tonlarca hamsi balığı ekolojide hangi topluluğa karşılık gelir?CEVAP
B

5) Abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın, ekosistemde değişmesi canlılarda;
I. göç etme,
II. kış uykusu,
III. aktif hareket

davranışlarının hangilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir?CEVAP
E

6) Çevre şartlarındaki değişimler ekosistemlerin yapısını ve komünitelerin tür çeşitliliğini değiştirir.
Buna göre;
I. Kimyasal atıklar
II. Tarım ilaçları
III. Çöpler
IV. Asit yağmurları

maddelerinden hangileri toprak ve tatlı su kaynaklarındaki pH’ı değiştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokabilir?CEVAP
E

7)
I. Popülasyon
II. Ekosistem
III. Komünite
IV. Biyosfer

Yukarıda verilen ekolojik birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?CEVAP
A

8) Ayrıştırıcılar ile ilgili,
I. Organik atıkları hücre dışında sindirir.
II. Işık enerjisi ile ATP sentezlerler.
III. Yaşam için gerekli olan karbon, azot gibi elementlerin devamlılığını sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

9) Bir ekosistemde canlıların üstlendiği göreve “ekolojik niş” denir.

Bir canlının ekolojik nişinin belirlenmesinde;
I. inorganik maddeden organik madde sentezlemesi,
II. besinini büyük katı parçalar halinde alması,
III. solunumla enerji üretmesi

olaylarından hangileri dikkate alınır?CEVAP
C

10) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ekosistemin biyotik ve abiyotik faktörleri ile ilgili örnekler yanlış verilmiştir?CEVAP
A

11) Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir.
Bu tanımlamaya göre,
I. Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir.
II. Popülasyonlar her zaman geniş alanlara yayılmalıdır.
III. Popülasyondaki tüm bireylerin genetik yapıları aynı olmak zorundadır.

yorumlarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

12) Aynı ekosistemde yaşayan bir kominitedeki tüm canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?CEVAP
E