Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
TESTİN ADI:Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Canlıların yediği besinlerle birlikte alınan zehirler piramitte birbirini izleyen basamaklarda yukarı doğru gidildikçe artış gösterir. Bu olaya “Biyolojik birikim” denir.

Buna göre dokularda biriken zehirli madde miktarının en fazla olduğu basamak hangisidir?CEVAP
D

2) Şekilde kara ekosistemindeki bir besin zinciri gösterilmektedir.Bu besin zinciri ile ilgili,
I. Kartal besin ağındaki tüm canlılarla beslenebilir.
II. Fare sayısı artarsa bir süre sonra yılan sayısı da artar.
III. Yılan sayısı azalırsa, çekirge sayısı azalır.
IV. Çekirge sayısı artarsa kartal sayısı bundan etkilenmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
B

3) Aşağıdaki grafikte bir deniz ekosistemindeki besin zincirinin basamaklarını oluşturan dört farklı canlı türünün biyokütleleri numaralandırılarak gösterilmiştir.Buna göre bu besin zincirindeki canlıların besin piramidindeki yerleri seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

4)

Yukarıda verilen besin piramidinde trofik basamaklarda son tüketiciden üretici organizmaya doğru gidildikçe toplam biyokütle ve canlı sayısındaki değişim aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?CEVAP
B

5)

Hayvansal plankton sayısının azaldığı bir tuzlu su ekosisteminde aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez?CEVAP
C

6) Aşağıda üç farklı besin piramidi verilmiştir.Buna göre,
I. Piramidin ilk halkasını her zaman üreticiler oluşturur.
II. Ayrıştırıcılar her basamakta görev yapar.
III. İnsan besin piramidinde farklı trofik düzeylerde yer alabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

7) Bir ekosistemde;

I. iklim şartları,
II. besin miktarı,
III. avcı sayısı,
IV. tarım ilaçları

gibi faktörlerden hangilerinin etkisinin değişmesi besin zincirindeki canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir?CEVAP
E

8) Aşağıda bir ekosistemden seçilmiş dört canlının resimleri gösterilmiştir.Bu canlılar ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
B

9) Ekosistemdeki madde ve enerji akışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?CEVAP
C