Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Genetik Uygulamalar (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Genetik Uygulamalar
TESTİN ADI:Genetik Uygulamalar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Genetik Uygulamalar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıdaki durumlardan hangileri bir mutasyon sonucu oluşmuş olabilir?CEVAP
C

2) Homolog kromozomlarla ilgili;
I. Birbirlerinin tıpa tıp aynı olmaları
II. Aralarında krossing over yapabilmeleri
III. Mayoz bölünmede bağımsız ve rastgele ayrılmaları

durumlarından hangileri canlılarda genetik çeşitliliği artırıcı yönde değerlendirilemez?CEVAP
A

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi genetik varyasyonlara neden olmaz?CEVAP
E

4) Canlılardaki mutasyonlara neden olan etmenlere mutagen denir.
Buna göre,
I. Röntgen ışınları,
II. Virüsler,
III. Ultrasonografi,
IV. pH değişimleri

faktörlerinden hangileri mutagen olarak kabul edilir?CEVAP
E

5) Aşağıda biyolojik çeşitlilik ile ilgili bazı tanımlar verilmiştir.
I. İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülü oluşması sonucu oluşan kalıtsal çeşitliliktir.
II. Çeşitli nedenlerle DNA’nın yapısının değişmesidir.
III. Genlerin ya da DNA’nın canlılarda kalıtsal değişiklikler meydana getirmesidir

Buna göre, belirtilen tanımlara karşılık gelen kavramlar seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?CEVAP
D

6) Arkeolojik bir kazı sonucunda bulunmuş bazı vücut hücrelerinden elde edilen DNA’nın polimeraz zincir reaksiyonları ile çoğaltılması sırasında;
I. Gen çeşidi
II. Nükleotid dizilişi
III. Adaptasyon yeteneği

özelliklerinden hangilerinde bir değişim beklenmez?CEVAP
E

7) Aşağıdaki olaylardan hangisi canlılarda meydana gelen biyolojik çeşitliliğin nedenleri arasında değildir?CEVAP
B

8) İnsan DNA’larında belli aralıklarla tekrarlanan ve protein sentezi ile ilgili olmayan bölümler vardır. İşlevsel özelliklere sahip genlerin arasında bulunan bu bölümlerin sayısı kişiden kişiye değişir ve kişinin “DNA parmak izi”ni oluşturur.

DNA parmak izi yöntemi;
I. babalık testlerinde,
II. bazı kalıtsal hastalıkların teşhisinde,
III. suçluların tespitinde

durumlarından hangileri için kullanılır?CEVAP
E

9) Mutasyonlar,
I. eşeyli üreyen canlıların vücut hücrelerinde,
II. eşeyli üreyen canlıların eşey ana hücrelerinde,
III. eşeysiz üreyen canlıların spor hücrelerinde

gerçekleştiğinde hangilerinde nesilden nesile aktarılabilir?CEVAP
D

10) Canlının genotipinde oluşan zararlı mutant aleller;
I. Homozigot çekinik
II. Homozigot baskın
III. Heterozigot

durumlarından hangilerinde doğal seleksiyonla elenmeden dölden döle aktarılma ihtimali daha fazladır?CEVAP
A

11) Tek yumurta ikizleri bir yumurta ve spermin birleşmesi sonucunda oluşan zigotun, ilk hücre bölünmesinin ardından iki ayrı zigot gibi davranarak, kendi içlerinde anne karnında gelişmeye devam etmesiyle oluşur. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyetleri, kan grupları gibi kalıtsal özellikleri aynıdır. Dış görünüşleri çok benzerdir.

Buna göre insan popülasyonlarında tek yumurta ikizliliği oranının zamanla artmasıyla;
I. Biyolojik çeşitlilik olumsuz etkilenir.
II. Genetik varyasyon azalır.
III. Doğal seçilim mekanizmasına olumlu olarak yansır.

popülasyonun geleceği ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
D

12) Mutasyonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?CEVAP
C