Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Gezi Yazısı – Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Gezi Yazısı – Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 1
TESTİN ADI:Gezi Yazısı – Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gezi Yazısı – Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hücreler;
I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemeyeceği kadar büyümesi,
II. hücre yüzeyinin hücre için gerekli madde alışverişine yeterli olmaması,
III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi,
verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir?CEVAP
E

2) Bitkilerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi;
I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması,
II. meristem hücrelerinin bölünme limitinin olmaması,
III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması
verilenlerin hangilerinden dolayıdır?CEVAP
B

3) Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir.

Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur?CEVAP
A

4) Amipin bölünme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır.1. deney sonrasında hücrenin bölünmediği, 2. deney sonrasında ise hücrenin bölündüğü gözlendiğine göre, hücre bölünmesi için gerekli olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5) Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekleşmediği gözlenmiş ise, oluşacak yeni hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur?CEVAP
A

6)

Yukarıda şematize edilen kromozom yapısı incelendiğinde a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?CEVAP
C

7) Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir.Buna göre hayvansal bir hücrede;
• DNA miktarının iki katına çıktığı (a),
• İğ ipliği ve kromozomların oluştuğu (b),
• Boğumlanma ile sitoplazmanın bölündüğü (c)

evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
A

8) İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır
I. Deri epitel hücresi
II. Sinir hücresi
III. Çizgili kas hücresi
IV. Kemik iliği hücresi

Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir?CEVAP
C

9) Kanserin tedavi edilmesinde;
I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi,
II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması,
III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması

yöntemlerinden hangileri kullanılır?CEVAP
C

10) İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için,
I. Kromozom sayısı iki katına çıkar.
II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir.
III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

11) Canlılar mitoz hücre bölünmesi ile;
I. çoğalma,
II. büyüme-gelişme,
III. kalıtsal çeşitlilik

verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir?CEVAP
D