Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Güncel Çevre Sorunları – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Güncel Çevre Sorunları
TESTİN ADI:Güncel Çevre Sorunları – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Güncel Çevre Sorunları – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ozon tabakasının delinmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine neden olmaz?CEVAP
E

2) Ekosistem dengesinin korunmasında,
I. dökülen yapraklar,
II. sera etkisi,
III. asit yağmurları
olaylarının hangilerinin artması olumsuz bir etkiye neden olmaz?CEVAP
A

3) Ekosistemlerde,
I. hava,
II. su,
III. toprak,
IV. ses
kirliliklerinden hangileri sonucunda biyolojik birikim meydana gelir?CEVAP
C

4) Aşağıdaki olaylardan hangisi içme sularındaki nitrit, nitrat ve amonyak miktarını artırmaz?CEVAP
D

5) Aşağıdaki tabloda çevre sorunlarından ortaya çıkan kirlilik çeşitleri ve bu kirlilik çeşitlerinin neden olduğu hastalıklar eşleştirilmiştir.Buna göre, eşleştirmelerinden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olarak düzenlenmiş olur?CEVAP
C

6) Karbon ayak izi artışına aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmaz?CEVAP
B

7) Su kirliliği,
I. ötrofikasyon,
II. asit yağmurları,
III. bulaşıcı hastalıklar
olaylarından hangilerine neden olmaktadır?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisinin ekosistemlerin dengeli ve kararlı bir durumda devam etmesi üzerine etkisi yoktur?CEVAP
D

9) Bir ekosistemde,
● Ağaçların kesilmesi
● Suların kirletilmesi
● Kimyasalların kullanılması
gibi durumlara bağlı olarak ekosistem dengesi bozulur.

Buna göre, ekosistem dengesinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?CEVAP
C

10) Aşağıdakilerden hangisi ekosistem dengesinin bozulmasını önleyecek tedbirlerden biri değildir?CEVAP
B

11) Tarımda,
I. Ürünlere zarar veren parazit, böcek gibi canlılara karşı ilaç kullanmak.
II. İnorganik madde bakımından zengin hayvansal gübre kullanmak.
III. Baklagiller gibi toprağı azot yönünden zenginleştiren bitkiler ekmek.
uygulamalarından hangileri çevreye zarar vermez?CEVAP
E

12) Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde,

I. Hayatımızı kolaylaştıran makinaların icadı daha çok enerji kullanımına neden olmuştur.
II. Teknolojik araçların kullanımı doğada geri dönüşümü olmayan zararlara yol açmaktadır.
III. Yeni teknolojik çalışmalar ve buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır.

olaylarının hangisine neden olduğu için bozulmalara sebep olabilir?CEVAP
B