Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Güncel Çevre Sorunları – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Güncel Çevre Sorunları
TESTİN ADI:Güncel Çevre Sorunları – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Güncel Çevre Sorunları – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dünya genelinde doğal ortamların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike kentleşmedir.

Bu durum,

I. Doğal yaşam alanlarının düzeninin bozulmasına,
II. Nüfusun artması ile doğal kaynakların tükenmesine,
III. Nüfus artışının yeni iş imkanları sağlamasına

olaylarından hangilerine neden olmaktadır?CEVAP
D

2) Tarım arazilerinin verimin düşmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi yoktur?CEVAP
A

3) Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için;
I. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,
II. otlak ve meraların korunması için yasaların çıkarılması,
III. fosil yakıtların kullanımının artması
uygulamalarından hangileri gerçekleştirilmelidir?CEVAP
C

4) Hızlı nüfus artışı;
I. doğal kaynakların hızla tüketilmesine,
II. biyolojik çeşitliliğin azalmasına,
III. habitat çeşitliliğinin artmasına
durumlarından hangilerine neden olabilir?CEVAP
C

5) Bozulmuş ekosistemlerin onarımında ve sürdürülebilirliğinde,
I. Toprağı azot bakımından zenginleştirmek için baklagiller ekilebilir,
II. Kentlerde doğal bitki örtüsüne yer verilebilir,
III. Tarım arazilerine yeni fabrikalar açılabilir
uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan nedenlerden biri değildir?CEVAP
B

7) Ekosistemin bozulmasının önlenmesi, onarımının sağlanması için,
I. Tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır,
II. Teknolojik araç ve gereçler bilinçli kullanılmalıdır,
III. Endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçilmelidir
olaylarından hangileri yapılmalıdır?CEVAP
B

8) Çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlılığın ve yerkürenin devam ettirilmesine ne ad verilir?CEVAP
A

9) İnsan nüfusunun bazı bölgelerde hızla artması; tarım alanlarının bozulmasına, yeni yerleşim merkezlerinin ve ticari bölgelerin kurulmasına, habitatların bölünmesine ve bozulmasına neden olmaktadır.

Bu değişim;
I. bazı türlerin farklı habitatlara taşınmasına,
II. bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalmasına,
III. ekosistemin sürdürülebilirliğinin bozulmasına
sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?CEVAP
E

10) Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle biyolojik çeşitliliği tehdit eden olaylardan değildir?CEVAP
E

11) Aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenmiştir?CEVAP
D

12)

Yukarıda gösterilen yapılandırılmış grittle ilgili seçeneklerdeki yargılardan hangisi doğrudur?CEVAP
C