Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Kalıtım – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Kalıtım
TESTİN ADI:Kalıtım – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kalıtım – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Biyoloji dersinde yapılan kan grubu belirleme deneyinde aşağıdaki durumlar gözleniyor.Buna göre,
I.Serra B Rh+
II.Burak AB Rh+
III.Burak A RhIV.Serra A Rh

verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
D

2) Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvarlak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezelyeyle çaprazlanıyor.

I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvarlak tohum
II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1’ler oluşuyor

Buna göre I. ve II. çaprazlamalardaki genotipi bilinmeyen atalar aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?CEVAP
C

3) İnsanda M ve N kan grubunda M aleli N’ye; A, B ve O kan gruplarında ise A aleli B’ye eş baskındır.

ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genotipli erkeğin evliliğinden A ve N kan grubu fenotipli birey meydana gelme olasılığı nedir?CEVAP
A

4) Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır.

I. siyah-kısa tüy
II. siyah – uzun tüy
III. beyaz – kısa tüy
IV. beyaz – uzun tüy

Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin genotipini öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin yapılması gerekir?CEVAP
C

5) Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür.

Demirkırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
D

6) KkLl genotipli bir birey ile kkll genotipli bireyin çaprazlanmasından Kkll genotipli bireyin oluşma ihtimali kaçtır?CEVAP
E

7) Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçek (m) üzerine baskındır.

Buna göre,
I. MM X mm
II Mm X Mm
III. mm X Mm
IV. MM X Mm

verilen çaprazlamaların hangilerinde beyaz çiçekli bezelyeler oluşmaz?CEVAP
B

8) Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıtılan bir karakterdir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir;
F (Siyah) > Fb (beyaz) > Fg (Gri) > Fa (Albino)

Buna göre bu farelerde gözlenebilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

9) İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş baskınlık görülür.
I. MM X MM
II. NN X NN
III. MN X MN
IV. MN X MM
V. NN X MN

Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenotipin görülme oranı %50 olur?CEVAP
C

10)
X: Fenotipinde baskın özelliği gösteren genotipi bilinmeyen bireyin, genotipini öğrenmek amacıyla çekinik homozigot özelliği gösteren bireyle çaprazlanmasıdır.
Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini fenotipte göstermesidir.
Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayıda alel olmasıdır.

Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

CEVAP
B

11)

Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genotipi verilmiştir.
I. AABbCCDd
II. aaBBCcDD
III. AabbCcDd

Buna göre dişi bireyin genotipi verilenlerden hangileri olabilir?CEVAP
D