Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Kalıtım – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Kalıtım
TESTİN ADI:Kalıtım – 4
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kalıtım – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösterilmektedir.Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan grubu kesinlikle B’dir?CEVAP
B

2) Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir.Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir?CEVAP
E

3) Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösterilmektedir.Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genotipte olma ihtimali nedir?CEVAP
B

4)

Şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan örneklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 > 4 > 2 > 3 olduğuna göre deney tüplerindeki antijenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olabilir?

CEVAP
C

5) Dört bireyin kan alışverişleri aşağıdaki gibidir.verilenlerden hangileri olabilir?CEVAP
B

6) Bir iş yerindeki personelin kan grubu yüzdeleri bakımından dağılımı aşağıdaki gibidir.
• %15’i 0 kan grubu
• %30’u AB kan grubu
• %25’i A kan grubu
• %30’u B kan grubu

Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu A olan Zeynep personelin % kaçına kan verebilir?CEVAP
C

7) Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir.Yukarıdaki tabloda verilen I, II ve III numaralı boşluklara gelecek ifadeler aşağıdaki şıkların hangisidir?

CEVAP
C

8)

Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenotipleri verilen bireylerden hangileri heterozigot genotipe sahiptir?CEVAP
B

9) https://kazanimtesti.com/wp-content/uploads/testler/AeCaQyfsQ8.jpgBuna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocuğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerinden kan alamıyor.

Buna göre aile fertlerinin kan grubu genotipleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP
A