Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Kalıtım – 5 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Kalıtım
TESTİN ADI:Kalıtım – 5
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kalıtım – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir.Bu bölgelerle ilgili,
I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur.
II. b bölgesinde renk körlüğü, hemofili genleri bulunabilir.
III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek çocuklarına aktarılır.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Hemofili hastalarında kanın pıhtılaşması için gerekli proteinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir.Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir?(Hemofili geni X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.)CEVAP
C

3) Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri verilmiştirBuna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde doğan erkek çocukların renk körü olma olasılığı 1/2’dir? (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.)CEVAP
C

4) Renk körü bir anne ile normal görüşlü bir babanın çocukları ile ilgili seçeneklerden hangisi söylenebilir?(Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.)CEVAP
E

5) Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşınan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip bireyler taralı olarak gösterilmiştir.Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz?CEVAP
E

6) Hemofili geni bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotipini bulmak için oluşturacak punnett karesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

7) Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

8) Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır.Buna göre hangi bireylerin fenotipi yanlış gösterilmiştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.)CEVAP
A

9) Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle aktarılamaz?CEVAP
B