Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Kalıtım – 6 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Kalıtım
TESTİN ADI:Kalıtım – 6
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kalıtım – 6 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İnsanda kas distrofisi; distrofin adlı kas proteinini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde bulunmadığı zaman görülür.

Bu geni taşımayan bireyler için,
I. Kas yapısı bozulur.
II. Kaslar uyumlu çalışamaz.
III. Spor ve beslenme ile düzeltilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Şekildeki soy ağacında balık pulluluğu hastalığının kalıtımı gösterilmektedir. Taralı bireyler bu özelliği fenotipinde gösterir.

Buna göre numaralı bireylerden hangisinde mutasyon görülmüştür?CEVAP
D

3) Renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir özelliktir.

Kısmi renk körü bir erkek ile normal görüşe sahip bir kadının evliliğinden doğacak çocuklar için,
I. Renk körü baba, ilgili geni kız çocuklarına aktarır.
II. Erkek çocukların hiçbirinde bu gene rastlanmaz.
III. Kız çocuklarının tamamı bu hastalığı gösterir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
A

4) Yalnızca Y kromozomu üzerinde bulunan genlerle ilgili;

I. Bu genlerin kontrol ettiği fenotipik özellikler sadece erkeklerde görülür.
II. Aktarılmasında ya da taşınmasında özelliğin baskın ve çekinik olması önemli değildir.
III. Bu özellikler ailedeki bütün erkek bireylerde görülür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

5)
I. Renk körü taşıyıcısı
II. Renk körü geni taşımayan
III. Renk körü hastası

Renk körü hastası bir erkeğin yukarıda bu hastalık bakımından genotipi verilen bayanlardan hangisiyle yapacağı evlilikte renk körü hastası çocuk doğma olasılığı kesinlikle yoktur?CEVAP
B

6) Aşağıdaki soy ağacında taralı bireyler kısmi renk körüdür. Kısmi renk körlüğü X kromozomunda çekinik bir genle aktarılır.Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak bulunamaz?CEVAP
E

7) Kısmi renk körlüğü karakteri bakımından taşıyıcı bir dişi ile, kısmi renk körü bir erkeğin ikinci çocuklarının kısmi renk körü kız olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Hemofili taşıyıcısı ve A kan gruplu bir anne ile, hemofili olmayan B kan gruplu bir babanın aşağıda fenotipi verilen bireylerden hangisi çocuğu olamaz?CEVAP
D

9) İnsanların eşey kromozomlarına ait;

I. Cinsiyetin belirlenmesinde görevli olan genleri taşıyan kromozomlara gonozom denir.
II. Sağlıklı bireylerde 44 otozom, 2 gonozom bulunur.
III. Gonozomlar sadece cinsiyetin belirlenmesi ile ilgili genler taşırlar.
IV. Eşey kromozomları dişi bireylerde XX, erkek bireylerde XY ile gösterilir.
V. Eşey kromozomlarının fazlalığında ya da eksikliğinde çeşitli kalıtsal hastalıklar ortaya çıkar.

özelliklerinden hangisi doğru değildir?CEVAP
C

10) Bazı kalıtsal hastalıklar ve bu hastalığı sembolize eden uygun genotipler ile ilgili;

I. Hemofili hastası dişi → XhXh
II. Kısmi renk körü erkek → XYr
III. Kısmi renk körlüğü geni taşımayan dişi → XRXR
IV. Hemofili hastası erkek→ XhY
V. Hemofili taşıyıcısı dişi → XHXH

eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?CEVAP
C

11) İnsanlarda eşeyin belirlenmesinde;
I. gonozom çeşidi,
II. otozom sayısı,
III. otozom çeşidi,
IV. gonozom sayısı

durumlarından hangileri etkilidir?CEVAP
A

12) Aşağıdaki soy ağacında taralı bireyler kısmi renk körü, diğerleri ise renk körü değildir.Buna göre rakamlarla gösterilen bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak bulunamaz?CEVAP
E