Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Madde Döngüleri (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Madde Döngüleri
TESTİN ADI:Madde Döngüleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Madde Döngüleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiştir.Buna göre numaralandırılmış olayları gerçekleştiren canlılar ile ilgili seçeneklerdekinden hangisi ortak olabilir?CEVAP
B

2) Bazı bakteriler topraktaki zararlı olan amonyağı yararlı azot tuzlarına dönüştürür. Bu sırada açığa çıkan kimyasal bağ enerjisini kullanarak kendi besinlerini sentezler.

Bu bakteriler için,
I. Kemosentez yapmaktadır.
II. Prokaryot hücre yapısına sahiptir.
III. Azotun tekrardan atmosfere dönmesini sağlar.

özelliklerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Ekosistemlerdeki su döngüsü ile ilgili hangisi doğru değildir?CEVAP
D

4) Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir?CEVAP
B

5) Aşağıda nitrifikasyonda oluşan moleküllerin zaman içinde değişim grafiği verilmiştir.Buna göre numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken moleküller hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

6) Hayvanlar tarafından tüketilen su;
I. terleme,
II. solunum,
III. fotosentez

olaylarından hangileri ile tekrar atmosfere geri döner?CEVAP
C

7) Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiş ve bazı canlılar numaralandırılarak gösterilmiştir.Buna göre numaralandırılmış canlılardan hangileri ışık enerjisine bağımlı olmadan besin üretimi yapabilir?CEVAP
C

8) Aşağıda su döngüsü şekil olarak gösterilmiştir.Su döngüsüne ait şekilde I ve II numara ile gösterilen yerlere ne yazılmalıdır?CEVAP
A

9) Bir göl ekosistemine karbonu işaretlenmiş CO2 verildiğinde, işaretli karbon aşağıdaki canlılarda bulunan moleküllerden hangisinin yapısında gözlemlenemez?CEVAP
D

10)

Ekosistemdeki karbon döngüsü yukarıda şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralarla belirtilen olaylarla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E

11) Biyosferdeki azot döngüsünün bazı basamaklarında gerçekleşen dönüşüm olayları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Buna göre,
I. X ve Y olaylarına nitrifikasyon denir.
II. Z ve T olaylarını gerçekleştiren canlılar kemoototrof beslenir.
III. Z olayı denitrifikasyondur.
IV. T olayı azot bağlayan bakteriler tarafından gerçekleştirilir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?CEVAP
D