Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Mayoz ve Eşeyli Üreme – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Mayoz ve Eşeyli Üreme
TESTİN ADI:Mayoz ve Eşeyli Üreme – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mayoz ve Eşeyli Üreme – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir.Mayoz I’in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapılar için,
I. a1 ve a2 kardeş kromatitlerdir.
II. b sinapsisi ifade eder.
III. c1 ve a2 arasında cross over gerçekleşebilir.
IV. d tetrat yapısıdır.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. (Sadece çekirdek DNA’sı dikkate alınmıştır.)Buna göre t1, t2, t3 ve t4 zaman aralıklarında gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak

I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır.
II. t2 Mayoz II sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak gerçekleşmiştir.
III. t3’ten önce çekirdek DNA’sı replikasyon yapmıştır.
IV. t4 zaman aralığında hücre döllenmiştir.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Mitoz bölünmeyle büyüme ya da çoğalma sağlanırken, sadece mayoz bölünmeyle;

I. çoğalma,
II. gamet oluşturma,
III. büyüme,
IV. döllenme

verilenlerden hangileri sağlanır?CEVAP
B

4) Kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması durumu; I. mitoz bölünme,
II. mayoz bölünme,
III. DNA replikasyonu,
IV. döllenme

verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır?CEVAP
D

5) Partenogenezle çoğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez?CEVAP
A

6) Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeşitliliğin sağlanmış olmasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?CEVAP
C

7) Eşeyli üreyen bir canlı türünde çoğalma süreci aşağıda ifade edildiği gibidir.Buna göre,
I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur.
II. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bireyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır.
III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında kalıtsal benzerlik gösterir.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen;
I. tetrat oluşumu,
II. homolog kromozomların ayrılması,
III. kardeş kromatitlerin ayrılması
olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?

olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?CEVAP
E

9) Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikroskop görünümü aşağıda verildiği gibidir.Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gametler oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

10) Mayoz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11) Mayoz II ve mitoz hücre bölünmeleri karşılaştırıldığında;
I. kromozomların ekvator düzleminde yan yana sıralanması,
II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi,
III. kardeş kromatitlerin anafaz evresinde ayrılması

verilenlerden hangilerinin ortak olmadığı söylenir?CEVAP
B