Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 2
TESTİN ADI:Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Mitoz bölünmenin belirli bir evresinde mikroskop görünümü yanda verilen şekildeki gibi olan hücre için,I. 2n = 6 kromozomludur.
II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur.
III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmektedir

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi;

I. DNA’nın replikasyon şekli,
II. iğ ipliklerinin oluşum şekli,
III. sitoplazmanın bölünme şekli

verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez?CEVAP
A

3) 2n = 26 kromozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz geçirirse,
a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı
b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı
değerleri seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?CEVAP
C

4)

Mitoz bölünme sırasındaki mikroskop görünümleri şematize edildiği gibi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?CEVAP
B

5) Mitoz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle anabhücre arasında, verilenlerden hangisi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur?CEVAP
E

6) 2n = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen evrelerden hangisi mitoz bölünmenin metafazını ifade eder?CEVAP
D

7) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir.Şekil incelendiğinde,
I. K, aşı, L ise anaçtır.
II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir.
III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur.
ifadelerinden hangileri doğru olur?CEVAP
D

8) Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?CEVAP
D

9) Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla çoğalma gözlenir?CEVAP
C

10) Mitoz hücre bölünmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur.
II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır.
III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır.

verilenlerden hangileri gerçekleşir?CEVAP
E

11)Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda toprağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişmeye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir.

Üreme şekli yukarıdaki gibi olan vejetatif yöntem seçeneklerin hangisindeki ile adlandırılır?CEVAP
B

12)
• Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir birey oluşturması
• Bira mayasının üzerinde tomurcuk yapısının oluşması
• Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğalması

Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin ortak olduğu söylenir?CEVAP
A