Kazanım Testleri

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Mitoz ve Eşeysiz Üreme
TESTİN ADI:Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mitoz ve Eşeysiz Üreme – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması K,
• K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayılması L olarak tanımlanır.

Buna göre,
I. K kanser durumunu ifade etmekte olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir.
II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı bölgelerinde de olabilmektedir.
III. L’nin önlenmesindeki en etkili yöntem tümörlü dokunun ameliyatla çıkarılmasıdır.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) 2n = 2m gr kromozom ağırlığına sahip bir hücrenin,
• İ = interfaz
• M = mitoz
• S = sitokinez

süreçlerindeki kromozom ağırlığı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
B

3) Hücre döngüsünün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinazlar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA replikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur.

Buna göre S ve M siklinin üretildiği evrelerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?CEVAP
A

4) Bir bitkinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması sürecinde;
I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma,
II. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitokinin hormonlarını verme,
III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besleyici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?CEVAP
B

5) Çoğalmasını bölünme yoluyla yapan bir organizma için,
I. Tek hücrelidir.
II. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur.
III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
A

6) Bir bitkiye ait;
I. embriyo,
II. organ,
III. hücre

yapılarının hangileri doku kültürü yöntemiyle geliştirilip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir?CEVAP
E

7) Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üretebilir?CEVAP
E

8) Aşağıda hücre döngüsünün evreleri şematize edilmiştir.Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder?CEVAP
B

9) Hücre döngüsü G1, G2 ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et” sinyalleri ile denetlenir.

Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi “dur” sinyalinin verilmesine neden olur?CEVAP
A

10) Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu evrelerde gerçekleşen olaylar incelendiğinde hangisinin doğru olduğu söylenir?CEVAP
C

11) Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesiti aseto – karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan preparatı mikroskop altında incelemeye başlamıştır.

Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağıdaki evrelerden hangisinde birbirinin tersi olan olayları gözlemler?(Aseto – karmin, kromatit ve kromozomları boyar.)CEVAP
C