Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri
TESTİN ADI:Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur?CEVAP
A

2)

Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsuların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?CEVAP
E

3) Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir.Bu yer şeklinin özellikleri arasında:
I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu arazilerde oluşurlar.
II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluşmuştur.
III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcuttur.

verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

4) Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha yaygın olarak görülmektedir

Buna göre aşağıda verilen iklim grafiklerinden hangisinin bölgesinde rüzgâr aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin daha yaygın olması beklenir?CEVAP
A

5) Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir.Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür?CEVAP
A

6)

Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7)

Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şekillerine örnektir?CEVAP
B

8) Bir akarsuyun boyuna profilinin eğimi kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşması beklenir?CEVAP
B

9)
I. Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar.
II. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapamasıyla meydana gelir.
III. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir.

Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
A

10)

Gelgit kuvvetinin fazla olduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sonucunda oluşan kıyı tiplerine,haritada verilen yerlerden hangisinde rastlanır?CEVAP
B

11) Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?CEVAP
A