Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri
TESTİN ADI:Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır.

Bu dağılış üzerinde aşağıda verilen doğal faktörlerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
A

2) Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilmiştir.Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olmasının sebebi kuraklıktır?CEVAP
D

3) Bir alanda yaşayan toplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir.

Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu bilinirse, aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

4) Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alanlarda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleştirilmiştir.
I. Kuzey Afrika – İklim koşulları
II. Amazon Havzası – Yerşekilleri
III. Sibirya Platosu – İklim koşulları

Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

5) Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştir.Bu alanlarda nüfusun yoğun olması üzerinde;
I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
II. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması
III. İş imkanlarının fazla

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E

6) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir?CEVAP
C

7) Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir.
• Japonya
• Batı Avrupa Ülkeleri
• ABD’nin doğusu

Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
D

8) Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu dağılışta etkili olan temel faktör eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir?CEVAP
E

9)
I. Bebek ölüm oranı fazladır.
II. Ortalama yaşam süresi kısadır.
III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir.

Yukarıda verilen nüfus özelliklerine sahip bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok “benzer?CEVAP
E

10)

Nüfus piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülkenin, nüfus özellikleri ile ilgili olarak hangisi kesin söylenebilir?CEVAP
A

11)

Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hangileri son yıllarda doğum oranı artan ülkelere aittir?CEVAP
A

12)

Yukarıda verilen nüfus piramitleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D