Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler
TESTİN ADI:Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi ile haritada verilen hangi yerden bu kıtaya yoğun göçler başlamıştır?CEVAP
A

2)

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangileri diğerlerine göre daha fazla beyin göçü almaktadır?CEVAP
A

3) Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu, evler susuz ve elektriksizdi. Sanki her şey gelişigüzel yapılmış gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yüksek binalar vardı. İçlerinde parklar, oyun bahçeleri vardı.

Metinde göç edilen yer ile ilgili olarak hangi sorundan bahsedilmektedir?CEVAP
C

4) İnsanların ekonomik, dini, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı yaşadığı yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları yer değiştirme hareketi göç olarak adlandırılmaktadır.

Türkiye’de kırsal alanlardan kentlere yapılan göçler üzerinde;
I. ekonomik,
II. sosyal,
III. dini
unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
C

5)
I. Lozan Antlaşması ile Yunanistan’da yaşayan Türklerin Türkiye’ye gelmesi
II. Gideceği yerdeki doğal ve tarihi mekânları gezip görmek amacıyla insanların ülkelerinden ayrılması
III. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizden yurt dışına işçi göçlerinin olması

Yukarıda verilenlerden hangileri dış göçlere örnek olarak gösterilir?CEVAP
E

6) Türkiye’de özellikle 1950’li yıllarda kırsal alanlardan kentlere doğru göçler hız kazanmıştır.

Bu durumun nedenleri arasında;

I. kırsal alanlarda tarımda makineleşmeye bağlı olarak tarım işçilerinin işsiz kalması,
II. sanayileşmeye bağlı olarak kentlerde iş imkânlarının artış göstermesi,
III. kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerde birim alandan alınan ürün miktarının artış göstermesi

verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
C

7) İnsanların her yıl belirli aylar içinde bulundukları ortamdan başka bir ortama çalışmak, gezmek için bir süreliğine gitmelerine mevsimlik göç denilmektedir.

Buna göre; I. Antalya ve çevresi,
II. Sivas ve çevresi,
III. Adana ve çevresi,
IV. Afyon ve çevresi
verilen yerlerin hangilerinde mevsimlik göç nedeniyle belirli aylarda daha fazla nüfus artışı olmaktadır?CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi göçlerin olumlu sonuçları arasında gösterilir?CEVAP
E

9) Göçleri tamamen durdurabilmek mümkün değildir. Ancak göçler alınacak bazı tedbirlerle azaltılabilmektedir.

Türkiye’de iç göçleri azaltabilmek için alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?CEVAP
E

10) Suriye’de yaşanan siyasi sorunlar nedeni ile yaklaşık üç milyon Suriyeli ülkemize göç etmek zorunda kalmıştır.

Suriyeli göçmenlerin ülkemizi tercih etmelerinin nedenleri arasında;
I. konum özellikleri,
II. aynı dine mensup olma,
III. Türkiye’nin göç politikası

verilenlerden hangileri gösterilebilir?CEVAP
E

11) Türkiye’de kırsal alanlarda tarımda makine kullanımının artması sebebiyle işsiz kalan insanlar kentlere doğru göç etmek zorunda kalmışlardır.

Bu duruma bağlı olarak;harita üzerinde verilen yerlerin hangisi çok göç vermiştir?CEVAP
B

12)

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi turizm faaliyetleri nedeniyle diğerlerine göre daha fazla mevsimlik göç almaktadır?CEVAP
A