Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri
TESTİN ADI:İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir.Bu yapının oluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden hangisi etkili olmuştur?CEVAP
C

2) Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magmanın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmaktadır. Bu şekiller, dış kuvvetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çıkabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekillerinden biri değildir?CEVAP
D

3) Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye’nin günümüzde bulunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesinin bulunduğu bilinmektedir.

Bu bilgiye kanıt olarak;
I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve kesimlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulunması,
II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bulunması,
III. Türkiye’de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması

verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
A

4) Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yaptığınızı düşünün. Sekoya ağacı binlerce yıl yaşarken kelebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sorduğumuzda: ‘‘ Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim.’’ cevabını alırsınız. Aynı husus ortalama ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı olabilen sarsıntılarla algılayabiliyoruz.

Parçaya bakıldığında

I. Yer kabuğunun hareketli olduğu
II. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareketleri her zaman hissetmediği
III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği

ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

5) Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir?CEVAP
D

6) Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.Bu yerlerden hangisinde tektonik depremlerin daha az görülmesi beklenir?CEVAP
C

7) Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluşmuş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer kabuğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde hareket halindedirler.

Bu hareketlerin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?CEVAP
B

8) Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir.

Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde;
I. depremlerin büyüklüğü,
II. binaların depreme karşı dayanıklılığı,
III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler
verilenlerden hangileri etkili olur?CEVAP
E

9) Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde etkili değildir?CEVAP
D

10) Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda epirojenik hareketler etkili olmuştur?CEVAP
E

11) Yer kabuğunu oluşturan levhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama afetlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir.Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir?CEVAP
C