Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri
TESTİN ADI:Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?CEVAP
D

2) Kimyasal tortul kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin daha kolay oluşması beklenir?CEVAP
A

3) Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaçlara başkalaşım kayaçları denilmektedir.

Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur?CEVAP
E

4)

Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

5)
I. Boğaz vadiler
II. Polye ovaları
III. Delta ovaları

Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sonucunda oluşmuştur?CEVAP
B

6)
I. Volkanik taşlar
II. Sel rejimli sular
III. Kimyasal tortul taşlar
IV. Metamorfik kayaçlar

Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacalarının oluşması üzerinde etkili olmuştur?CEVAP
A

7) Aşağıda granit blokların fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir.Bu yer şeklinin oluşmasında;
I. kayacın yapısı,
II. iklim koşulları,
III. günlük sıcaklık farkları

verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?CEVAP
E

8)
I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır.
II. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir.
III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı dirençlidirler.

İç püskürük kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez?CEVAP
A

9) Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır.

Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır?CEVAP
D

10)

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisinde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile oluşan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır?CEVAP
C

11) Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir.Buna göre, I, II ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
E

12)
I. Elmas
II. Granit
III. Konglomera

Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
C