Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları
TESTİN ADI:Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sayımları sonucunda elde edilemez?CEVAP
C

2)
I. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur.
II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır.
III. Nüfusu göçlerle artış göstermiştir

Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir ülke ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?CEVAP
B

3) Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.

Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?CEVAP
A

4) Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak oluşacak sorunlar arasında gösterilebilir?CEVAP
C

5) Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerini öğrencilerine birer ülke örneği ile anlatmak isteyen bir öğretmenin;
• Almanya
• Nijerya
• Moğolistan
• İngiltere

verilen ülkelerden hangi ikisini seçmesi uygun olmaz?CEVAP
D

6) Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez?CEVAP
D

7) 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kıtalarındaki nüfus artışı diğer kıtalara oranla daha fazla olmuştur.

Bu dönemde, Avrupa Kıtası’nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
B

8) Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir.

Buna göre;

I. çalışan nüfusun sektörel dağılımı,
II. aritmetik nüfus yoğunluğu,
III. nüfusun eğitim durumu

özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında fikir verir?CEVAP
E

9) Aşağıdaki grafikte 1650-2010 yılları arasındaki Dünya nüfus değişimi gösterilmiştir.Grafikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?CEVAP
B

10) Nüfus sayımları ile ilgili olarak;

I. İlk modern nüfus sayımları Çin’de yapılmıştır.
II. Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır
III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları değişikliğe uğramıştır.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artış gösterdiği üç dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden üçüncüsü sanayi devriminin gerçekleşmesiyle yaşanmıştır.Yukarıda bahsedilen nüfus artışı haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmıştır?CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?CEVAP
A