Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri
TESTİN ADI:Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryüzü örtüsüdür.

Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumu üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?CEVAP
A

2)
• Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görülür.
• Fazla yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim düşüktür

Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?CEVAP
B

3) Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir.

Bu durum toprak oluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanabilir?CEVAP
A

4) Zonal topraklar ile ilgili olarak;
I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özelliklerinin etkisi vardır.
II. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımından zengindir.
III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler.

verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

5) Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir.

Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez?CEVAP
C

6) Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir.
• Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle tuz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır.
• Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler.
• Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda oluşmuşlardır.
• Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde oluşurlar. Fazla yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim düşüktür.Haritada üzerinde işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmemiştir?CEVAP
A

7) Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?CEVAP
C

8)
• Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen çayır topluluğu altında oluşmuşlardır.
• Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

9) Dış kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir.Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangisinde morenlerin daha yaygın olarak görülmesi beklenir?CEVAP
B

10) Aşağıda verilen toprak türü ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

11)
• Akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluşmuşlardır.
• Mineral madde oranı fazladır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

12)
I. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir.
II. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.Yukarıda hakkında bilgi verilen topraklar harita üzerinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür?CEVAP
A