Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi
TESTİN ADI:Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmektedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırtınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda trafik kazalarına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alınacak tedbirler arasında gösterilir?CEVAP
D

2) Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaretlenmiştir.Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve biriktirme şekillerine daha çok rastlanır?CEVAP
C

3) Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
E

4) Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır.
Bu yerlere örnek olarak;
I. Uludağ Milli Parkı,
II. Pamukkale travertenleri,
III. Cennet-Cehennem obrukları

verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

5) Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan gösterilmiştir.Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulunur?CEVAP
A

6)

Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür?CEVAP
A

7) Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şelf alanı denir.Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha geniştir?CEVAP
A

8) Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyetleri daha yaygındır.Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın olması beklenir?CEVAP
E

9)

Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır?CEVAP
B

10) Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçimindeki en küçük karstik aşınım şekline lapya denir. Türkiye’de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür.

Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir?

CEVAP
C

11) Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez?CEVAP
D

12)
I. Tombolo
II. Kumsal
III. Falez

Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgaların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?CEVAP
C