Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de İç Kuvvetler (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de İç Kuvvetler
TESTİN ADI:Türkiye’de İç Kuvvetler
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de İç Kuvvetler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılırlar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır.Buna göre haritada işaretlenen dağlardan hangisi bu şekildeki oluşuma örnek olarak gösterilebilir?CEVAP
C

2) Batı Anadolu’da levhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır.

Bu durum Batı Anadolu’da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?CEVAP
E

3)

Harita üzerinde dağılışı gösterilen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çökerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denirBuna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde horst ve graben oluşumu görülür?CEVAP
A

5) Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösterilmiştirFay hatlarının dağılışı göz önüne alındığında Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
B

6) Türkiye’nin Alp Himalaya Orojenez sisteminde yer alması;
I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi
II. Tektonik depremlerin yaygın olması
III. Ortalama yükseltisinin fazla olması
verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili olmuştur?CEVAP
E

7) Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

8) Aşağıdaki görselde kıtasal levhaların birbirine yaklaşması sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir.Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur?CEVAP
B

9) Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
C

10) Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir.Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ihtimali diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
D

11) Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir.Bu ovaların oluşmasında;
I. Orojenik hareketler
II. Depremler
III. Yer altı suları
IV. Buzullar

verilen kuvvetlerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?CEVAP
A