Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
TESTİN ADI:Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye’de zonal toprak çeşidinin fazla olmasında;
I. kayaç yapısı,
II. iklim özellikleri,
III. yeraltı kaynakları
verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir?CEVAP
E

2)

• Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir.
• Dağ çayırlarının altında görülmektedir.
• Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmektedir?CEVAP
E

3)
• Kırmızı renkli toprak olarak bilinir.
• Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur.
• Demiroksitler bakımından zengin topraklardır.

Yukarıda özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4)
I. Terra rossa – maki
II. Kahverengi step – bozkır
III. Çernezyom – çayır

Yukarıda Türkiye’de görülen toprak tiplerinden bazıları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Türkiye’de toprak örtüsü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genelde azdır.

Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınlığının diğerlerine göre daha az olması beklenir?CEVAP
D

6) Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir.Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir?CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan zonal topraklardan değildir?CEVAP
A

8)
• Çarşamba
• Çukurova
• Silifke
• Bafra

Yukarıda verilen alanlarda yaygın olarak görülen toprak türü hangisidir?CEVAP
B

9)
I. Turunçgil
II. Fındık

Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangiVtopraklar üzerinde yetişmektedir?CEVAP
E

10) Türkiye’de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır.

Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde hammadde olarak toprak kullanılmaz?CEVAP
E

11) Aşağıda verilen topraklardan hangisi üzerinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır?CEVAP
C

12)
• Eski göl tabanlarında oluşan topraklardır.
• Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir.
• Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?CEVAP
C