Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’nin Bitki Örtüsü (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’nin Bitki Örtüsü
TESTİN ADI:Türkiye’nin Bitki Örtüsü
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’nin Bitki Örtüsü Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye’de doğal bitki örtüsünün genel dağılışı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

2) Türkiye’de
• Farklı iklim özelliklerinin görülmesi
• Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
• Farklı toprak tiplerinin görülmesi

verilen durumların aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha fazladır?CEVAP
E

3) Türkiye’de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?CEVAP
C

4) Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyılarına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) Kuzey Anadolu Dağlarının alçak kesimlerinde kayın, gürgen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygınken, yüksek kesimlerinde ladin, köknar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır.

Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6) Türkiye bitki tür ve çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin ülkelerinden biridir.
Bu durum üzerinde;
I. Orta kuşakta yer alması
II. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi

verilenlerden hangilerinin doğrudan veya dolaylı etkisinden söz edilir?CEVAP
E

7) İlkbahar yağışları ile yeşeren yaz kuraklığı ile sararıp kuruyan otlara bozkır denilmektedir.

Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde bozkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir?CEVAP
E

8)
• Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür.
• Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yetişmektedir.
• Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yetişebilmektedir.

Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir?CEVAP
C

9)

Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibi olan bir yerde;
I. Kızılçam
II. Keçiboynuzu
III. Karaağaç
IV. Şimşir

verilen ağaç türlerinden hangi ikisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir?CEVAP
A

10) İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkırlara antropojen bozkır adı verilir.

Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür?CEVAP
C

11) Ülkemizin bitki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda verilen yerlerin hangisinde orman ürünlerinden elde edilen gelirin daha fazla olması beklenir?CEVAP
A

12)
I. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa boylu ağaçlardan oluşan bitkilerdir. Zeytin, mersin, sandal, kocayemiş, defne ve zakkum bu tür bitkilere örnek olarak gösterilir.
II. İlkbahar yağmurları ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kuruyan otlardır. Geven, gelincik, çoban yastığı, yavşan otu ve çayır gülü bu bitkilere örnek olarak gösterilir.Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gösterilen yerlerin hangilerinde yaygın olarak görülür?CEVAP
A