Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’nin Nüfus Özellikleri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’nin Nüfus Özellikleri
TESTİN ADI:Türkiye’nin Nüfus Özellikleri
SORU SAYISI:16
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’nin Nüfus Özellikleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda Türkiye’de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir.
• Taşeli Platosu
• Menteşe Dağlık Bölgesi
• Teke Platosu

Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir.Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
D

3) Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler etkili olmaktadır.

Bu etkilere örnek olarak;
I. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az olması
II. Çatalca – Kocaeli Platosunun yoğun nüfuslu olması
III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması

verilenlerde hangileri gösterilirCEVAP
A

4) Türkiye’nin nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

5) Aşağıda Türkiye’nin 2017 yılına ait nüfus piramidi verilmiştirBu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

6) Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir.

Türkiye’nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

7) Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de çalışan nüfusun 1960, 2010 ve 2014 yıllarındaki sektörlere göre dağılımı verilmiştir.Grafikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

8) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde genel olarak,
• Tarım alanları dardır.
• Tarımla uğraşan nüfus fazladır.

Buna göre;harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?CEVAP
D

9) Bir yerin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarları o yerin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli göstergelerden biridir. Ekonomik gelişmenin fazla olduğu yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre daha fazla olmaktadır

Buna göre;harita üzerinde verilen yerlerin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır?CEVAP
A

10) Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir.

Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir?CEVAP
E

11) Aşağıda Türkiye’nin 1960 – 2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir.Yalnızca grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılır?CEVAP
E