Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’nin Su Varlığı (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’nin Su Varlığı
TESTİN ADI:Türkiye’nin Su Varlığı
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’nin Su Varlığı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde;
• akarsuların akım düzeni,
• akarsu yatağının eğim oranı,
• akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır.

Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji potansiyeli diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
E

2)
I. Rejimleri düzensizdir.
II. Denge profiline ulaşmamışlardır.
III. Genellikle açık havza özelliğindedirler.
Yukarıda Türkiye’nin akarsularının bazı genel özellikleri verilmiştir.

Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç oluşumlu bir arazi olduğuna kanıt olarak gösterilir?CEVAP
B

3) Aşağıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü değildir?CEVAP
E

4) Türkiye’nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal sulama için yer altı suyundan faydalanılır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu yerlerden biri değildir?CEVAP
C

5) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dökülen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilir?CEVAP
A

6) Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişmiştir.
Bu durum;
I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az olması
II. Karadeniz kıyılarında doğal bitki örtüsünün orman olması
III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulunması

verilenlerden hangileri ile açıklanabilir?CEVAP
E

7) Türkiye’de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür.

Bu durum;
I. Türkiye’de volkanizma sonucunda oluşmuş arazilerin geniş yer kapladığı
II. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu
III. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu

özelliklerinden hangilerini desteklemektedir?CEVAP
B

8) Türkiye’de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir.

Bu durum aşağıda verilen göllerden hangisinde diğerlerine göre daha belirgindir?CEVAP
B

9) Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

10) Aşağıdaki göllerden hangisi dalga biriktirme faaliyetleri sonucunda olmuştur?CEVAP
E

11) Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynaklarından jeotermal enerji üretimi yapılmaktadır?CEVAP
B

12) Türkiye’deki baraj göllerinden;
I. İçme suyu sağlama
II. Elektrik enerjisi üretme
III. Sulama suyu sağlama

verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanılmaktadır?CEVAP
E