Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’nin Yerşekillerinin Temel Özellikleri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’nin Yerşekillerinin Temel Özellikleri
TESTİN ADI:Türkiye’nin Yerşekillerinin Temel Özellikleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’nin Yerşekillerinin Temel Özellikleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.

Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinderüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla olduğu söylenebilir?CEVAP
C

2) Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır.

Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir?CEVAP
E

3)
• Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar.
• Vadi yamaçları basamak şeklindedir.
• Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir?CEVAP
C

4)
I. Mağara
II. Sarkıt
III. Lapya
IV. Dolin
V. Traverten

Türkiye’de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik birikim şekillerindendir?CEVAP
D

5) Sinop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) Türkiye’de rüzgârların yer şekilleri üzerindeki şekillendirici etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir.

Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?CEVAP
B

7) Aşağıda Türkiye’nin yer şekilleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

8)
• Volkan tüfünün yaygın olduğu arazilerde görülürler.
• Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır.
• Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler

Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir?CEVAP
B

9) Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faaliyetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovalara delta ovası denilmektedir.

Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

10)
I. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır.
II. Yıllık yağış miktarı fazladır.
III. Bitki örtüsü cılızdır.

Türkiye’de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunan ovaların ortak özelliği olarak gösterilemez?CEVAP
D

12) Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultuda uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?CEVAP
E