Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri
TESTİN ADI:Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Büyük su kütlelerini birbirine bağlayan kanalların açılması ile gemilerin zaman ve yakıt giderlerinden tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca bu kanallar bulundukları ülkeler için gelir kaynağı da olmuştur.

Buna göre;
I. Mısır
II. Yunanistan
III. Panama

verilen ülkelerin hangilerinin kanal geçişlerinden gelir elde ettiği söylenebilir?CEVAP
D

2) Aşağıdaki Dünya haritasında bazı boğaz ve kanallar gösterilmiştir.Bu kanal ve boğazlardan hangisinin uluslararası ticaretteki önemi diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
A

3) Ulaştırma, mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araçları ile taşınmasını kapsamaktadır.
Buna göre;
I. Tren
II. Gemi III. Uçak
IV. Kamyon

verilen ulaşım araçlarından hangi ikisi tek seferde diğerlerine göre daha fazla yük taşıma kapasitesine sahiptir?CEVAP
A

4) Süveyş kanalı hangi denizleri birbirine bağlamaktadır?CEVAP
A

5) Aşağıda bir yük gemisinin yol güzergâhı boyunca kullandığı suyolları verilmiştir.
• Süveyş Kanalı
• Hürmüz Boğazı
• Cebelitarık Boğazı

Bu geminin aşağıda verilen ülkelerden hangisinin kara sularından geçtiği söylenemez?CEVAP
D

6) Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir.Bu alanların hangisinde demir yolu ağı diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir?CEVAP
A

7) Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde hava yolu ulaşımı diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir?CEVAP
B

8) İngiltere ile Fransa’yı deniz tabanından birbirine bağlayan ulaşım yolu hangisidir?CEVAP
C

9) Aşağıdaki harita üzerinde bazı kanal ve boğazlar numaralandırılarak gösterilmiştir.Haritada numaralandırılarak gösterilen bu boğaz ve kanallardan hangisinin ismi yanlış verilmiştir?CEVAP
C

10) Panama Kanalı’nın açılması ile uluslararası deniz ticaretinde önemini kaybeden boğaz aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) Aşağıda verilen yerlerden hangileri arasında deniz yolu ulaşımı diğerlerine göre daha yoğundur?CEVAP
A

12)
• Afrika ile Avrupa kıtaları arasında yer alır.
• Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlar.
• İspanya ile Fas arasındadır.

Özellikleri verilen su yolu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E