Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Yeryüzündeki Bitki Toplulukları (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Yeryüzündeki Bitki Toplulukları
TESTİN ADI:Yeryüzündeki Bitki Toplulukları
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yeryüzündeki Bitki Toplulukları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak;

I. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır.
II. Geniş yapraklı bitkilerdir.
III. Kökleri yüzeyde yayılış gösterir,

verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
E

2)

Harita üzerinde numaralandırılan alanların hakim doğal bitki formasyonu aşağıdakilerden hangisinde “doğru olarak verilmiştir?CEVAP
D

3) Tayga ormanlarının genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

4) Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?CEVAP
D

5) Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir.Bu ormanları oluşturan ağaçların yaprak özellikleri düşünüldüğünde hangi ikisinde geniş yapraklı ağaçların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür?CEVAP
D

6)
I. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alanlarda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır.
II. Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yapraklarını döken ağaçlardır.
III. Yaz kuraklığına dayanabilen kısa boylu bodur çalılardır

Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

7)
• Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır.
• Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür.
• Yıllık sıcaklık farkı 40 °C yi aşar.v

Yukarıda iklim özellikleri hakkında bilgi verilen bir yerde, bitki topluluklarından hangisinin gelişmesi beklenir?CEVAP
C

8) Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.Grafiğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak;
I. yaz kuraklığına dayanıklı,
II. kış ılıklığı isteyen,
III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen

verilenlerden hangilerini söylemek mümkündür?CEVAP
D

9)
I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bitkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir.
II. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına savan denir.
III. Bozkır, çayır,savan ve tundra ot topluluklarındadır.
IV. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar oluşur.

Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?CEVAP
B

10)

Haritada numaralandırılarak gösterilen yerler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

11)

Yukardaki grafikte bir yere ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir.

Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bitki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir?CEVAP
C