Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması
TESTİN ADI:Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilen yerlerin hangisi tatlı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir?CEVAP
D

2) Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmektedir.

Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi beklenir?CEVAP
E

3)
• Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesi ile oluşmuş göllerdir.
• İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.
• Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir.
• Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir.

Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangisi ile ilgili bilgi yukarıda verilmemiştir?CEVAP
D

4)
• Aral Gölü
• Baykal Gölü
• Hazar Gölü
• Lut Gölü

Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır?CEVAP
E

5) Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır.Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde “suların tuzluluk oranı diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
E

6) Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır.

Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde bulunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır?CEVAP
E

7) Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış ortalamasını gösteren grafik verilmiştir.Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilgili olarak;
I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez.
II. Kar ve buz suları ile beslenirler.
III. Akımları yıl boyunca yüksektir.

verilenlerden hangileri söylenebilir?CEVAP
D

8) Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır.Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde doğal göl sayısının daha fazla olması beklenir?CEVAP
B

9) Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen toplam su miktarına akım adı verilir.

Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyunca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
E

10) Dünya’daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır?CEVAP
A

11) Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akarsu havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir.

Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi kapalı havza özelliği göstermektedir?CEVAP
D

12) Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir?CEVAP
E