Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Ahlaki Tutum ve Davranışlar – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Ahlaki Tutum ve Davranışlar
TESTİN ADI:Ahlaki Tutum ve Davranışlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ahlaki Tutum ve Davranışlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka dair bir örnek kabul edilemez?CEVAP
B

2)
• “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz.”
• “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
D

3)
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhametle güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu öğrenmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol.
Hoşgörürlükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün
Ya göründüğün gibi ol.

Bu öğütlerden ulaşılan en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4) “İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütününe”

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.”
(Hucurat süresi, 11. ayet)

Bu ayeti kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?CEVAP
C

6) Hz. Peygamber bir keresinde:
– “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu.
Arkadaşları:
– Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Peygamberimiz:
– “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip fakat şuna sövmüş, buna iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunu dövmüş, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir.“ buyurmuştur.

Bu hadise göre ahiret gününde kişinin müflis sayılmasına sebep olarak vurgulanan genel husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırdığı ve ısrarla tekrarladığı birtakım ahlâkî prensipler aynı zamanda evrensel ahlak ilkeleri olarak da kabul edilir. Doğru ve yararlı işler yapmak, yeryüzünde fesat çıkarmayacak erdemli davranışlarda bulunmak, doğru sözlü olmak ve sosyal hayatta adaleti tesis etmek buna örnek verilebilir.
Bu parçada;
I. Bireyin erdemli davranışlarının topluma yansıması
II. Allah’ın insanlara yol göstermesi
III. Din-ahlaki değer ilişkisi

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

8) Hz. Peygamber, bir kimsenin kusurlarını araştırma, verilen sırrı açıklama gibi hususları özel yaşamın gizliliğine müdahale olarak değerlendirmiş ve buna yönelik birtakım uyarılarda bulunmuştur.

Aşağıdaki hadislerin hangisinde bu yönde bir uyarı bulunmaktadır?CEVAP
A

9)
• “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.”
• “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler…”
• “Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”

Bu hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?”
(Saf suresi, 2. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesajlardan biri değildir?CEVAP
E

11) “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur.”
(Furkan suresi, 67. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
B

12) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D