Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Allah İnsan İlişkisi – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Allah İnsan İlişkisi
TESTİN ADI:Allah İnsan İlişkisi – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah İnsan İlişkisi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

2)
Ne yana baksan sarılmış her yan
Sarılan olur da saran olmaz mı?
Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam?
Bakıp da aynaya soran olmaz mı?
(N. F. KISAKÜREK)

Bu dizelerden evren ve içindekilerin meydana gelmesi ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

3) Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

4) “…O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”
(En’am suresi, 59. ayet)

Bu ayetten
I. Allah’ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır.
II. Allah kullarına merhametle muamele edendir.
III. Her varlık Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

5) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)

Bu ayetlerden
I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.
II. Varlıklar arasında uyum vardır.
III. Evrende görülen düzen tek bir yaratıcının olduğunu göstermektedir.
sonuçların hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

6) Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.

Bu atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek size besin olsun diye onunla; (yerden) çeşitli ürünler çıkardı…”
(Bakara suresi, 22. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir?CEVAP
A

9) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…”
(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı evrende düzen kurulamazdı. İlahlardan biri yağmur yağdırmak isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı anda biri vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını göstermektedir.

Bu durumu doğrudan vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

11) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
B