Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Allah İnsan İlişkisi – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Allah İnsan İlişkisi
TESTİN ADI:Allah İnsan İlişkisi – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah İnsan İlişkisi – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hz. Peygamber’in (sav.) “ibadetin özü” olarak nitelendirdiği ibadet aşağıdakiler den hangisidir?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?CEVAP
D

3) Aşağıdaki durumlardan hangisinde insanı dua etmeye yönelten sebep diğerlerinden farklıdır?CEVAP
E

4) Tövbe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

5) Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?CEVAP
D

6) Duanın insan üzerindeki etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

7)
I. Dua insanın Allah katındaki değerini artırır.
II. İnsanlar isteklerini Allah’a dua yoluyla iletir.
III. Yalnızca zor bir durumda kalındığında dua edilmelidir.
IV. Yapılan dua kısa sürede gerçekleşmezse dua edilme melidir.

Yukarıdaki dua ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisi insanları dua etmeye yönelten etkenlerden biri değildir?CEVAP
C

9) Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap olamaz?CEVAP
D

10) Dua ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11)
I. “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
(Kıyame suresi, 36. ayet)
II. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zariyat suresi, 56. ayet)
III. “O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.”
(Secde suresi, 7. ayet)
IV. “Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı.”
(Rahman Suresi, 14 ve 15. ayetler)

Yukarıdaki ayetlerden hangilerinde insanın yaratılış amacına dair doğrudan bir mesaj vardır?CEVAP
B

12) Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C