Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Allah İnsan İlişkisi – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Allah İnsan İlişkisi
TESTİN ADI:Allah İnsan İlişkisi – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah İnsan İlişkisi – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap olamaz?CEVAP
D

3) İslam düşüncesine göre ibadetlerini yerine getirmekle insanın;
I. Rabbiyle iletişim kurduğu,
II. Allah’ın emrine itaat ettiği,
III. sevap kazandığı
durumlarından hangilerini gerçekleştirdiği savunulabilir?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi samimi olarak yapılan tövbede bulunması gereken şartlardan biri değildir?CEVAP
B

5)
• “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet)
• “Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız. Çünkü Allah sadece kendisi için yapılan ibadeti kabul eder.” (Hadis-i Şerif)

Bu ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

6) “O kadar çok günah işledim ki artık Allah beni affetmez.”
Bu düşünce aşağıdaki ayetlerden hangisiyle açıkça çelişir?CEVAP
E

7) Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’ın kudretinin delilleriyle ilgili değildir?CEVAP
E

8) Rum suresiyle ilgili,
I. Namazın kılınışı hakkında bilgili bilgi verilmiştir.
II. Adını ikinci ayette geçen Rûm kelimesinden almıştır.
III. Allah’ın kudretine işaret eden delillere dikkat çekilmiştir.
IV. Kâinattaki tüm varlıkların Allah’a boyun eğdiği hatırlatılmıştır.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?CEVAP
A

9) Allah’ın “merhametli, daima affeden, günahlardan dilediğini affedip suçları bağışlayan” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) “Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Maide suresi, 39. ayet)

Bu ayete göre Allah’ın günahları bağışlaması aşağıdaki şartlardan hangisine bağlanmıştır?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okumanın kişiye katkılarından biri değildir?CEVAP
D

12) Ayşe Nine hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece boyunca hiç uyuyamamıştı. Vücudunda şiddetli ağrılar hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu, ellerini semaya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah’a yalvarıp yakardı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti. Güçlükle yerinden kalkıp sabah namazını kıldı. Namazdan sonra rahmetli eşinin hediye ettiği Kur’an-ı Kerim’i açtı ve hava iyice aydınlanıncaya kadar okudu.

Bu parçada insanın Allah ile iletişim kurma yollarından kaç tanesine yer verilmiştir?CEVAP
C