Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Din ve Hayat – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Din ve Hayat
TESTİN ADI:Din ve Hayat – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din ve Hayat – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Cami süslemelerinde,
I. Hüsnü hat
II. Minyatür
III. Çini
IV. Ebru

sanatlarından hangileri yaygın olarak kullanılmıştır?CEVAP
C

2) Bir aile, kendi bireylerini maddi ve manevi her türlü tehlikeden uzak tutmayı ve onların güven içinde yaşamalarını hedefler.

Bu ifadede ailenin sorumluluklarından hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
B

3)
• “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti…”
(İsrâ suresi, 23. ayet)
• “Allah’ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne ve babanın öfkesindedir.”
(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?CEVAP
A

4) Aile-toplum ilişkisiyle ilgili,
I. Ailedeki huzur ve mutluluk toplumsal hayata olumlu olarak yansır.
II. Ailede kazanılan sevgi ve saygı gibi değerler toplumsal birlikteliği güçlendirir.
III. Aile içinde hak ve sorumluluk bilincinin gelişmesi, bu bilincin toplumda da yerleşmesini sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Aşağıdaki hadislerin hangisi aile kurmayı öğütlemektedir?CEVAP
D

6) “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster.’ diyerek dua et.”
(İsra suresi, 23 ve 24. ayetler)

Bu ayetlerde aile içi ilişkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
E

7)
• “Çocuklarınıza karşı adaletli davranınız.”
• “Erkeklerin, kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.”
• “Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık yapmak ve yalancı şahitlik yapmaktır.”

Bu hadislerin ortak mesajı aşağıdaki konuların hangisiyle ilgilidir?CEVAP
C

8) Sağlıklı nesiller yetiştirmek, topluma faydalı bireyler kazandırmak ailenin amaçlarından bazılarıdır.

Bu durum İslam’ın aşağıda verilen temel amaçlarından hangisiyle örtüşmektedir?CEVAP
E

9) İslam medeniyetinde görülen güzel sanatlardan biridir. Işık, gölge ve hacim verilmeden çizilen küçük ve renkli resim sanatıdır. Bu sanat, el yazması kitapların süslemesinde kullanılmıştır. Resimler kitabın konusuyla ilgilidir

Bu metinde söz edilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

11) Din, genelde insanoğlunun bu dünyadaki yaşamını anlamlandırma ve daha iyiye götürme amacına hizmet eder. Dolayısıyla din, ahlak, hukuk, aile, toplum içerisindeki davranış biçimleri, yöneticilerin nasıl davranmaları gerektiği vb. konularda düzenleyici kurallar getirir. Bu özelliğiyle din, kültürün diğer ögelerini etkileyen bir niteliğe sahiptir. Tarih boyunca din; dil, örf ve adet, ahlak ve sanat gibi kültürel ögelerin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Ülkemiz insanının büyük çoğunluğunun inancı olan İslam dininin de kültürümüzün ögelerinin şekillenmesinde önemli bir yeri vardır

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
C