Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Din ve Hayat – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Din ve Hayat
TESTİN ADI:Din ve Hayat – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din ve Hayat – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”
(Lokman suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
E

2) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A

3) Aşağıdaki insan ve evrenle ilgili yargıların hangisi İslam dinine göre yanlıştır?CEVAP
C

4) Aşağıdaki tutumlardan hangisi çevre bilincine sahip bir kişi de görülmez?CEVAP
D

5) İnsan, kendisine emanet edilen çevreyi korumalıdır. O, tabiata egemen olmaya çalışırken doğal dengeyi bozarsa emanete hıyanet etmiş olur. Bunun zararını hem kendisi hem diğer canlılar görür. Bununla ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyrulur: “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.”
(Rum suresi, 41. ayet)

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
B

6) “Yollar ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.”
Bu hadisten,
I. Yolcular gölgeliklerde dinlenmelidir.
II. Kullanılan yerler temiz bırakılmalıdır.
III. Dinlenmek için temiz yerler tercih edilmelidir.

sonuçlarının hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
B

7) Aşağıdaki sosyal değişimle ilgili yargıların hangisi yanlıştır?CEVAP
E

8) Günümüzde sosyal hayat sürekli değişmekte, gelişmekte ve yenilenmektedir. Bu değişim, bugünün dünyasında eskisine göre baş döndürücü bir hıza ulaşmıştır. İstekler, ihtiyaçlar değişmekte, bazı değerler kaybolmakta, yenileri ortaya çıkmaktadır.
Buna göre değişimle ilgili,
I. Toplumların değer anlayışı sabittir.
II. Eskisine oranla değişim daha hızlıdır.
III. Toplum az ya da çok sürekli değişmektedir.

yargılarından hangilerine varılamaz?CEVAP
A

9) “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.”
(Rum suresi, 41. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla uyumlu değildir?CEVAP
C

10) Günümüzde pek çok toplumsal değişim gerçekleşmiş ve gerçekleşmektedir. Eskiden televizyon, bilgisayar, telefon vb. teknolojik araçlar yoktu. Tıp alanında pek çok gelişmeler oldu. Aile ve iş hayatları farklılaştı. Değişim, hemen her alanda gerçekleşmektedir. Bu değişim ve gelişmeler, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile çelişmediği ve insanın yararına olduğu sürece doğaldır. Bu durum İslam’ın evrensel ve dinamik bir din olma özelliği ile çelişmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam dininin değişim karşısındaki tutumuyla ilgili değildir?CEVAP
B

11) Hz. Peygamber’in çevrenin korunmasıyla ilgili pek çok öğüdü vardır. Onun, “Yollar ve gölgelikleri ve insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.” öğüdü, evrensel bir çevre bilincini kazandırmaya yöneliktir. Yine Hz. Peygamber’in kıyametin kopması anında bile ağaç dikmekten geri durmamamızı öğütlemesi de çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik önemli bir uyarıdır. O, halkın geçtiği yollarda, gölgelendiği yerlerde abdest bozmayı ve yere tükürmeyi yasaklamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin tutumuyla çelişmektedir?CEVAP
D