Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hz. Muhammed ve Gençlik – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Hz. Muhammed ve Gençlik
TESTİN ADI:Hz. Muhammed ve Gençlik – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed ve Gençlik – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hz. Aişe ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
B

2) Kur’an’ı ve hadisleri hem nakletti hem de açıklayıp yorumladı. Hadisleri, Kur’an-ı Kerim’e uymayan bir şey içerip içermediği açısından inceledi. Bazı sahabilerin hadis rivayet ederken yaptıkları hataları düzeltti. Hadislerin doğru anlaşılması konusunda ilmî yöntemler ortaya koydu. Yeni ortaya çıkan problemler hakkında Kur’an ve hadislerden hareketle hüküm verdi.

Bu parçadan Hz. Aişe’yle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
D

3) O’nun evi; ilim, irfan, irşat ve danışma merkezi gibiydi. Bu mütevazı ev, kadın erkek, büyük küçük birçok kimsenin kendisini dinlediği, sorularına cevap aldığı bir ilim ocağı oldu. Onun sayesinde Medine, İslam ilimlerinin temellerinin atıldığı bir şehir olmuştur. Her yıl hac için gittiği Mekke’de kendisine sorulan sorulara cevap verdiği gibi mektuplarla gelen soruları da cevapsız bırakmamıştır

Bu parçada Hz. Aişe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

4) Hz. Aişe ile ilgili,
I. Tıp konusunda oldukça bilgiliydi.
II. Kur’an’ı ve sünneti kaynağından öğrendi.
III. İlmi faaliyetleri sayesinde Medine ekolü oluştu.

bilgilerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Aşağıdaki bilgilerin hangisi Hz. Fatıma’yla ilgili değildir?CEVAP
A

6) Hz. Peygamber, Kâbe’de namaz kılarken bir müşrik onun üzerine pislik attı ancak o, namazını kılmaya devam etti. Orada bulunan hiç kimse sesini çıkaramadı. Çocuklarından biri olayı duyup hemen geldi ve babasının üzerini temizledi. Yapılan zulmün hesabını sormak için müşriklerin yanına gidip onları kınadı. Onlar neye uğradıklarını şaşırdılar ve hiçbiri tek kelime söyleyemedi.

Bu parçada söz edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) Aşağıdaki Esma binti Ebi Bekir hakkındaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
C

8) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Cafer b. Ebi Talip’le ilgili değildir?CEVAP
B

9) Yüce Allah, bizim içimizden asil, doğru, güvenilir, iffetli olarak bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bizi, bir olan Allah’a inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye çağırdı. Atalarımızdan miras kalan putlara tapmaktan bizleri kurtardı. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretti. Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik yapmayı, yetim mali yemeyi ve namuslu kadınlara iftira etmeyi ise yasakladı.

Hz. Cafer bu konuşmada aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?CEVAP
A

10)
• Hz. Ali’nin ağabeyidir.
• Habeşistan’a hicret etmiştir.
• Mute Savaşı’nda şehit olmuştur.
Bu bilgiler aşağıdaki sahabilerden hangisine aittir?CEVAP
D

11 ve 12. soruları Âl-i İmrân suresinin 159. ayetine göre cevaplayınız.

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla istişare et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”

11) Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

12) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajına uygun değildir?CEVAP
E