Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Bilim Felsefesi (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Bilim Felsefesi
TESTİN ADI:Bilim Felsefesi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bilim Felsefesi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bilim kendi anlamını bilemez, böyle bir bilme çabasına yöneldiği anda felsefenin alanına girmiş olur.

Buna göre bilim felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak yönlerinden değildir?CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin bir özelliğidir?CEVAP
E

4) “Bugünün felsefesi yarının bilimi, bugünün bilimi de yarının felsefesi olabilir.”

Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5) Kepler, Galileo, Huygens’in çalışmalarından yararlanan Newton, ortaya koyduğu yer çekimi yasası ile fizik yasalarını evrensel hale getirmiştir.

Bu açıklama bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?CEVAP
E

6) Başlangıçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alıyordu. Filozof pek çok konuda bilgi sahibi olan, bütün bilgileri sentezleyerek bir hayat görüşüne ulaşmış olan kişiydi. Birçok konuda kitap yazan ve bu kitapları yazıldığı bilim alanlarında otorite kabul edilen Aristoteles, bu filozof karakterine bir örnektir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

7) Bilim, denetimli gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolu ile olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler bulma ve bunları doğrulama metodudur.

Buna göre bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
C

8)

Verilen önermelerden hareketle bilimin özelliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

9) Nasıl ki bir biyolog yalnızca canlı varlıklara yönelip diğer varlık türleriyle ilgilenmiyorsa, jeolog da yeryüzü hareketleri ve yerin yapısı dışında farklı bir varlık alanına yönelmez.

Bu parça bilimin aşağıdaki hangi özelliğine örnek gösterilebilir?CEVAP
A

10) Felsefe bilimin varsayımları, doğası, anlamı ve yöntemi hakkında sorgulamalar yaparak bilime katkıda bulunur, ufkunu açar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin bilime yönelttiği sorulardan biri olamaz?CEVAP
D

11) Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi hakkında sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buna karşılık felsefe de, bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını geliştirmek için faydalanır.

Bu durumu en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12)
I. Bilimsel bir problemin çözümüne yönelik yapılan geçici açıklama
II. Varsayımların deney ve gözlemle doğrulanması sonucunda oluşturulan güvenilir açıklama
III. Kesinleşmiş açıklamaları matematiksel formüllerle ifade etme

Bu açıklamalar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir?CEVAP
E