Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Din Felsefesi (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Din Felsefesi
TESTİN ADI:Din Felsefesi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din Felsefesi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İnancın temel iddiaları hakkında akılcı, nesnel, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde düşünmektir.

Bu açıklama felsefenin hangi temel disiplini hakkında bilgi vermektedir?CEVAP
D

2) Din, varlıkla ilgili sorulara dogmatik cevaplar verirken; felsefe bunları sorgulayarak akıl ve mantık süzgecinden geçirir

Bu açıklamadan yola çıkılarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

3) Aşağıdakilerden hangisi dinin felsefeden temel farkını ifade eden kavramdır?CEVAP
C

4) Aşağıdaki sorulardan hangisi din felsefesi ile ilgili değildir?CEVAP
D

5) Her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında gerçekleşir. Yeryüzünün ve insanlığın kaderini yaratıcı belirler.

Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?CEVAP
D

6)
● Tanrı evrenin yaratıcısıdır.
● Tanrı evreni yarattıktan sonra olup bitenlere müdahale etmemektedir.

Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?CEVAP
B

7) Tanrının varlığına ya da yokluğuna ilişkin her önerme metafiziktir. İnsan aklı Tanrı’nın var olduğu ya da var olmadığı inancını temellendirmek için gerekli delilleri ve rasyonel temelleri sağlamak açısından yetersizdir

Bu açıklama din felsefesinin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?CEVAP
E

8) Platon, “Ölümden sonra ruhun yaşamına devam etmesi mümkündür.” derken Marx, bunun mümkün olamayacağını ileri sürer.

Verilen iddiaları dile getiren düşünürler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermektedirler?CEVAP
C

9)
● Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır.
● Evren ile Tanrı aynı şeydir.
● Tanrı’yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz.

Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi teoloji ve din felsefesi bağlamında değerlendirildiğinde daha çok din felsefesine aittir?CEVAP
E

11) Bazı filozoflara göre evrende gözle görünür mükemmel bir düzen olduğunu kimse inkâr edemez. Evrendeki bu düzenin kendiliğinden oluştuğunu söylemek ne kadar doğrudur? Biz evimizde bir düzen sağlayamazken sonsuz evrende bu düzen nasıl sağlanmaktadır?

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

12)
Deizm: “Yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir kenara çekilir ve yarattıklarına müdahale etmez.” der.
Teizm: “Yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve yarattıklarına müdahale eder. Yaratılan var olmak için yaratana muhtaçtır.” der.
Panteizm: “Evren ile yaratıcı aynı şeydir. Bir bütündür.” der

Verilen görüşlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D