Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Felsefeyi Tanıma – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Felsefeyi Tanıma
TESTİN ADI:Felsefeyi Tanıma – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Felsefeyi Tanıma – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bilgelik, doğru ve faydalı bilginin hayata uygulanmasıyla başlayan, insanın içinde yaşadığı dünya ve toplumla uyumlu, yaşamın en yüksek amaçlarına ilişkin bir kavrayışa sahip olmasını öngören ideal bir durumdur. Bilgelik, her şeyi akıl ile sorgulamak ve yorumlamak, bu nedenle de toplum içindeki yanlış saplantılara da karşı durabilmektir

Buna göre bilge insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından biri olamaz?CEVAP
D

3) Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

4) Antik Yunan’da sophos (bilge) “bilgileri kendisinde bulunduran hikmet sahibi kimse” olarak bilinirdi. Ancak insanın her şeyi bilemeyeceği gerçeği karşısında “Sophia” kelimesi “philia” sözcüğü ile birleştirilerek bilgiyi seven anlamına gelen “filozof”a dönüştürüldü. Filozof her şeyi bilen değil, bilgiyi ele geçirmek için uğraşan, peşinden koşan kişidir.

Bu parçaya göre ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5)
• F. Bacon’a göre felsefe; “Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine düşünmektir.”
• T. Hobbes’a göre; “Felsefe yapmak doğru düşünmektir.”
• Platon’a göre felsefe; “Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çabadır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin tanımının farklı yapılmasının nedeni olamaz?CEVAP
A

6) Kant’a göre; “Sadece felsefe yapmak öğrenilir. Kendi düşünceni, dünyayı, toplumu, deneyimin bizde bıraktığı bilinmezlikleri eleştirerek…”

Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

7) Felsefe; toplum, tarih, bilim gibi insanların tümünü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda yapılabilir. Felsefe, filozofa bağlı söylem olarak ortaya çıkar ancak ortaya atılan düşüncelerin akla ve mantığa uygun gerekçelere dayandırılması gereklidir.

Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
B

8) Felsefenin amacı yalnızca evreni, doğayı tanımaya yönelik teorik bir bilgi elde etmek değil, aynı zamanda doğru davranışlarda bulunarak ahlaklı yaşamın yollarını öğrenmektir. Filozoflar da bilgi peşinde koşan ve savundukları düşüncelere uygun yaşayan insanlardır.

Parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır?CEVAP
D

9) Felsefe, düşüncenin derinleşmesine; yani insan düşüncesinin sürekli olarak kendisine eğilip, kendisini bilinçli duruma getirmeye yönelmesine olanak sağlar. Geçmişten günümüze düşünceleri yansıtan kavramları tanıma olanağı verir.

Buna göre yaşamın amacını sorgulayan bir kişiye felsefenin nasıl yardımcı olabileceğini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru ifade eder?CEVAP
E

10) Felsefe, insanı insan yapan araştırma ruhunun, anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme etkinliğinin, sorular sorma ve onlara cevap arama becerisinin, erdemli olma ve mutlu yaşama isteğinin bir ifadesidir.

Parçadan yola çıkılarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

11) Aristoteles’in ünlü yapıtı Metafizik “Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister.” cümlesi ile başlar. İnsan evreni, kendisini çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu, geçmişini ve bütünüyle kendisini tanımak ve bilmek ister.

Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

12) Birçoğumuz yaşamın amacı nedir? Bir bilgiyi doğru ya da yanlış kılan şey nedir? İnsan, eylemlerinde özgür müdür? gibi felsefi soruları hayatımızın akışı içinde sorarız. Bu soruların cevabını ancak felsefi bir düşünüşle bulabiliriz.

Buna göre felsefi soruların kişiye ne kazandıracağını en doğru ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E