Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Felsefeyi Tanıma – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Felsefeyi Tanıma
TESTİN ADI:Felsefeyi Tanıma – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Felsefeyi Tanıma – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Felsefe ise bilgi peşinde olan ve bilgiyi seven bir kişinin düşünme etkinliğidir.

Bu açıklamada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Felsefe sınav kâğıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni “felsefe nedir?” sorusuna verilen cevapları kontrol ederken;
• Ali’nin “felsefe yolda olmaktır.”
• Ayşe’nin “doğru düşünmektir.”
• Sema’nın “inanılanı sorgulamaktır.”
• Fatih’in “bilgelik sevgisidir.”
• Mehmet’in “düşündüğünü düşünmektir.”
Cevaplarını yazdığını görmüştür.

Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia (felsefe) sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır?CEVAP
A

3) Platon’a göre felsefe doğruyu bulma yolunda düşünme etkinliğidir.

Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
A

4)
I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?
II. Kaç tarz varlık vardır?
III. Evrenin ana maddesi nedir?
IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?

Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?CEVAP
C

5) Kant’a göre felsefenin nesneleri algılamaktan çok, bilme tarzımızla meşgul olması gerekir.

Bu açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?CEVAP
E

6) Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek açıklığa kavuşturur. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş ve aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle konularını yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur.

Verilen açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
C

7) Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.

Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?CEVAP
E

8) Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak bir aradalığıdır.

Verilen ifadede felsefenin aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır?CEVAP
B

9) Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel olarak insanın yaşantısıdır.

Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek özellik aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

10)
I. Bilgi, objesini tam olarak yansıtabilir mi?
II. Unutmanın nedenleri nelerdir?
III. Varlık değişken midir?
IV. Ahlaki eylemlerin amacı nedir?

Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?CEVAP
B

11) Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır.

Açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?CEVAP
D

12) “Felsefe, yolda olmaktır.”

K. Jaspers’ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir?CEVAP
C