Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Basınç ve Kaldırma Kuvveti
TESTİN ADI:Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şekildeki kapta d ve 2d özkütleli sıvılar birbirine karışmayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı basınçları PK ve PL olmaktadır.Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir?CEVAP
E

2) Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dirBuna göre kap S2 tabanı üzerine oturtulursa tabandaki sıvı basıncı kaç P olur?CEVAP
C

3) Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir.Pistonların taban alanları S1 ve S2 olduğuna göre;
I. S1 > S2 dir.
II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir.
III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Basınç kuvveti ile ilgili,
I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir.
II. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir.
III. Katılarda cismin taban alanına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

5) Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uyguladığı sıvı basınç kuvvetleri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür.Buna göre, bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
D

6) Birbiriyile karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekildeki gibi dengededirBuna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları PX, PY ve PZ arasındaki ilişki nedir?CEVAP
D

7) Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışmayan d, 2d ve 3d özkütleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir.Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir?CEVAP
C

8) Bir kap, sabit debili musluktan akan sıvı ile doldurulduğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır.Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
E

9) Özkütlesi 7800 kg/m3 olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konulmuştur.Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa’dır? (g = 10 m/s2)CEVAP
E

10) Aşağıda verilen,
I. Pascal
II. N/m2
III. atm
IV. cm-Hg

birimlerinden hangileri basınç birimi olarak kullanılır?CEVAP
E

11) Basınç kuvvetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır.Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar PX, PY ve PZ arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C