Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Basınç ve Kaldırma Kuvveti
TESTİN ADI:Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey kesiti şekildeki gibidir.Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v2, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki ne olur?CEVAP
A

2) İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucundaki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duruyor.Buna göre,
I. Akan suyun hızı zamanla azalır.
II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır.
III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava basıncına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı seviyeleri farkı oluşuyor.Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması,
I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır.
II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar.
III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder.

durumlarından hangileri ile açıklanır?CEVAP
D

4) Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili,
I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar.
II. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kaynama noktasını düşürür.
III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yükseltir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Basınç hal değişimini etkilemektedir.

Buna göre,
I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi,
II. 0° derecenin altındaki sıcaklıkta otoyollardaki karların erimesi,
III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 °C’nin altında kaynaması

durumlarının hangilerinde yüksek basınç etkilidir?CEVAP
B

6) Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır.Buna göre;
I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur.
II. X kabındaki sıvı basınç kuvveti Y kabından fazla olur.
III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuvveti eşit olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
D

7) Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı Psıvı ve kabın zemine uyguladığı basınç Pkap dır.Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun erimesi sağlanırsa, verilen büyüklüklerden hangileri azalır?CEVAP
B

8) Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı Pg olan gaz ve basıcı P0 olan açık hava basıncı dengededir.Buna göre ;
I. Pgaz > P0 dır.
II. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıtılırsa Pgaz azalır.
III. Ağzı açık bölümden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

9) Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı Pgaz, açık hava basıncı P0 ve kap tabanındaki basınç P dir.Buna göre, Pgaz, P0 ve P arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C

10) Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasındaki fark h dırBuna göre X, Y ve Z noktalarının basınçları PX, PY ve PZ arasındaki ilişki nedir?CEVAP
B

11) Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir.Buna göre,
I. h seviyesi artar.
II. Gazın özkütlesi azalır.
III. K noktasındaki basınç azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E