Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Basınç ve Kaldırma Kuvveti
TESTİN ADI:Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Basınç ve Kaldırma Kuvveti – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şekildeki X cisminin alt ve üst yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvvetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti FK dir.Buna göre;
I. F2 > F1 dir.
II. FK = F2 – F1 dir.
III. F1 > F2 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.Buna göre sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki nasıldır?CEVAP
D

3) Özkütleleri sırayla dX, dY olan X ve Y cisimleri dsıvı özkütleli sıvı içinde gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi dengededir.Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili;
I. dX> dsıvı dır.
II. dY = dsıvı dır.
III. dY = dX dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

4) Özkütleleri dX, dY ve dZ olan X, Y ve Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
D

5) K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir.Buna göre, sıvıların özkütleleri dK, dL ve dM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C

6) Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y ve Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mX, mY ve mZ arasındaki ilişki nedir?CEVAP
E

7) X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cismine sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetleri FX, FY ve FZ’dirBuna göre;
I. FX = FY
II. FY > FZ
III. FX > FZ
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti 15 N dur.X cismi bir ip ile tamamı sıvı içinde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuvveti kaç N olur?CEVAP
D

9) X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, d2 özkütleli sıvıda 30 N ölçülmektedir.Sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F2 olduğuna göre, F1F2 oranı kaçtır?CEVAP
C

10) Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonra tamamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor.Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son durumda kaç N ölçer?CEVAP
B

11) Sıvı içinde şekildeki gibi dengede olan X, Y cisimlerinin ve sıvının özkütleleri dX, dY ve dsıvı dır.Buna göre; dX, dY ve dsıvı arasındaki ilişki nedir?CEVAP
B

12) Şekildeki düzenekte cisim 2d özkütleli sıvı içinde yay ve iple dengededir.Buna göre kaba musluktan 2d özkütleli sıvı ile karışabilen d özkütleli sıvı akıtıldığında ip gerilmesi T ve yayın gerilme kuvveti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.)CEVAP
C