Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Dalgalar – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Dalgalar
TESTİN ADI:Dalgalar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dalgalar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Mekanik dalgalarla ilgili;
I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar.
II. Hızları kaynağa bağlıdır.
III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

2) Dalgaların genel özellikleri ile ilgili verilen;
I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir.
II. Bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir.
III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

3) Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a1, a2 ve a3 tür.Buna göre a1, a2 ve a3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?CEVAP
D

4) Periyodik bir yay dalgası esnek ortamda ilerlerken ortamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın;
I. periyot (T),
II. hız (v),
III. dalga boyu (λ)

niceliklerinden hangileri değişir?CEVAP
D

5) Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalgaboyları λK, λL; hızları vK, vL ve genlikleri ise aK, aL dir.

Buna göre,
I. vK > vL
II. λKλL = 1
III. aKaL = 2

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

6) Dalgalarla ilgili;
I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalgalardır.
II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir.
III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7) Dalgaların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki tablo veriliyor.Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır?CEVAP
C

8) Aşağıda verilen,
I. deprem,
II. su,
III. ses

dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır?CEVAP
D

9) Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın görünümü şekildeki gibidir.ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

10) Ses dalgaları ile ilgili;
I. Mekanik dalgalardır.
II. Enine dalgalardır.
III. Yoğun ortama geçince hızı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 s–1 dirBuna göre dalganın hızı haç m/s dir?CEVAP
B

12) Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgaların eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir.Buna göre dalgaların periyotları oranı T1 T2 kaçtır?CEVAP
B