Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Dalgalar – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Dalgalar
TESTİN ADI:Dalgalar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dalgalar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Gerilmiş türdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üretmektedir.

Dalgaların bu ortamdaki yayılma hızı 20 cm/s olduğuna göre, ardışık dört dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir?CEVAP
B

2) Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir.Dalga kaynağının periyodu 2 saniye olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s dir?CEVAP
C

3) İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M atmaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir.Buna göre atmaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde K, L ve M doğru verilmiştir?CEVAP
B

4) X, Y ve Z periyodik dalgalarının hızları (v) ile dalgaboyları (λ) arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir.X, Y ve Z dalgalarının periyotları TX, TY, TZ olduğuna göre; periyotlar arasındaki ilişki nedir?CEVAP
B

5) Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tarafından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibidir.Kaynağın frekansı 0,5 s–1 olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s’dir?CEVAP
C

6) Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üzerinde oluşturulan K ve L atmaları şekildeki yönlerde saniyede 0,5 birim ilerlemektedir.

Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.)CEVAP
E

7) Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey kesiti şekildeki gibidir.Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri K, L Vve M aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
D

8) Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucuna bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir.Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için;
I. kaynağın frekansını arttırmak,
II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak,
III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?CEVAP
D

9) Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları t = 0 anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi t sürede alıyor.Buna göre kaç t süre sonra, bu iki atma birbirini ilk kez söndürür?CEVAP
E

10) K – L noktaları arasındailerleyen şekildeki dalgayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?(Kareler özdeştir.)

CEVAP
B

11) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir.L noktası sabit uç olan O noktasına geldiği anda yeni aşağıdakilerden hangisi olur? (KL = LM = x, (Kareler özdeştir.))CEVAP
C

12) Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, L ve M yayındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dirBuna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?CEVAP
A