Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Dalgalar – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Dalgalar
TESTİN ADI:Dalgalar – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dalgalar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görünümü şekilde verilmiştir.Buna göre bu dalgayla ilgili;
I. Frekansı zamanla azalmıştır.
II. Dalga boyu zamanla artmıştır.
III. Dalganın hızı zamanla artmıştır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
D

2) Bir dalga leğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir.Buna göre;
I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır.
II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmaktadır.
II. Dalgaların dalgaboyu artmaktadır.

yargılarından hangisi doğru olabilir?CEVAP
B

3) Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şekildeki gibi engeller vardır.Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldığında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla λK, λL, λM olduğuna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C

4) Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üstten görünüşü şekildeki gibidir.Buna göre I, II ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebilir?CEVAP
A

5) Derinliği şekildeki gibi kaynaktan uzaklaştıkça azalan bir dalga leğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dalgalar oluşturuyor.Buna göre ilerleyen dalgalara ait;
I. yayılma hızı (v),
II. dalga boyu (λ),
III. periyot (T)

niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır?CEVAP
D

6) Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu;
I. dalganın doğrusal veya dairesel olması,
II. dalga leğenindeki suyun derinliği,
III. dalga kaynağının periyodu

niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?CEVAP
A

7) Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga leğeninde oluşturduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir.Kaynağın frekansı 4 s–1, ard arda gelen 9 dalga tepesi arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cm/s’dir?CEVAP
A

8) Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde X noktasın- x daki noktasal dalga kaynağından yayılan dalgalar düz engelden yansıyor.Buna göre yansıyan dalgaların merkezi hangi noktada bulunur?CEVAP
C

9) Düşey kesiti şekildeki gibi olan kare biçimindeki dalga leğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırılıyor.Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlemci dalga tepelerini nasıl görür?CEVAP
A

10) Doğrusal bir su dalgası şekildeki gibi I. engele doğru gönderiliyor.Buna göre dalganın II. engelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.CEVAP
C

11) Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga leğeninde oluşturduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir.Buna göre, dalga leğeninin K, L ve M bölgelerinindeki su derinlikleri hK, hL ve hM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C

12) Şekildeki engelin odak noktasından gelen dairesel dalgalar şekildeki gibidir.Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur?CEVAP
E