Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Elektrik ve Manyetizma – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Elektrik ve Manyetizma
TESTİN ADI:Elektrik ve Manyetizma – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektrik ve Manyetizma – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasında ana koldan i akımı geçmektedir.4R, 3R ve 2R dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel farkları sırayla V1, V2, V3 olduğuna göre bu değerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?CEVAP
D

2) Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuştur.Buna göre 4 Ω’luk direncin uçlarına bağlı voltmetrenin gösterdiği değer kaç V’tur?CEVAP
B

3)

Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç A’dir?CEVAP
A

4) İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor.Buna göre R direnci kaç ohmdur?CEVAP
A

5) İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır.Buna göre amperetrede okunan değer kaç Amper dir?CEVAP
C

6) İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş devre şekildeki gibidir.Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir?CEVAP
B

7) İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor.Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir?CEVAP
D

8) Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir.Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir?CEVAP
D

9) Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor.Buna göre, 2 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir?CEVAP
A

10) İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor.Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir?CEVAP
C

11) İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor.Şekildeki devrede ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir?CEVAP
D